LT
EN
RU

 

 

Auditas

UAB „Patikimas auditas“ siūlo įmonėms audito bei susijusias paslaugas
 
·                            Finansinių ataskaitų (metinių, tarpinių, konsoliduotų) auditas
·                            Peržvalgos
·                            Sutartos procedūros
·                            Veiklos auditas
 
Finansinių ataskaitų rinkinio audito tikslas yra įvertinti ar įmonės finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą bei verslo apskaitos standartus ir/arba tarptautinius apskaitos ir tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
 
Finansinių ataskaitų peržvalgų tikslas - remiantis procedūromis, kurios nepateikia visų įrodymų, gaunamų atlikus auditą, suteikti galimybę auditoriui pareikšti, ar buvo pastebėta kas nors, kas privertė auditorių susidaryti nuomonę, jog finansinės ataskaitos  visais reikšmingais atžvilgiais nėra parengtos pagal nustatytus finansinėms ataskaitoms rengimo reikalavimus.
 
Sutartų procedūrų užduoties tikslas yra auditoriui atlikti audito pobūdžio procedūras, dėl kurių auditorius, įmonė ir visos atitinkamos trečios šalys susitarė, ir pateikti ataskaitą apie faktinius pastebėjimus.
 
Veiklos audito pagrindinis tikslas yra įmonės veiklos tobulinimo galimybių atskleidimas.

 

 

Klauskite dėl buhalterinių paslaugų

Prisijungti