LT
EN
RU

 

 

Įmonės likvidavimas

   Įmonės likvidavimas – be rūpesčių

   Įmonės likvidavimas yra tokia juridinio asmens veiklos baigtis, kuomet jo veikla nutrūksta, o teisės ir pareigos nepereina kitiems juridiniams asmenims. Įmonės likvidavimas gali būti savanoriškas arba priverstinis, tačiau abiem atvejais tai yra sudėtinga teisinė procedūra.

   Kad įmonės likvidavimas vyktų sklandžiai, pagal visus teisės aktų reikalavimus ir nesukeltų Jums papildomų rūpesčių, siūlome įmonės uždarosios akcinės bendrovės arba individualios įmonės likvidavimą patikėti profesionalams – UAB „Patikimumo garantas“ specialistams.

   Priėmus sprendimą likviduoti įmonę, paskiriamas likvidatorius, su juo sudaroma paslaugų teikimo sutartis. Likvidatorius yra asmuo, atliekantis visas likvidavimo procedūras, kol juridinis asmuo išregistruojamas iš Juridinių asmenų registro. Nuo paskyrimo likvidatorius perima visas įmonės valdymo funkcijas, o nuo jo kompetencijos ir profesionalumo priklauso, ar įmonės likvidavimas vyks sklandžiai. Įmonė yra likviduota, kuomet juridinis asmuo išregistruojamas iš Juridinių asmenų registro.

   Įmonės likvidavimo procedūros

   Administruodami įmonės likvidavimo procesą UAB „Patikimumo garantas“ specialistai atliks šias procedūras:

 – Paruoš dokumentus, reikalingus likvidavimo procedūroms atlikti, pateiks juos atitinkamoms institucijoms;

– Pasirūpins pažymų, reikalingų baigiant likvidavimo procedūras, gavimu;

– Parengs buhalterinius dokumentus archyvui;

– Parengs galutines finansines ataskaitas ir deklaracijas.

 

 

 

Klauskite dėl buhalterinių paslaugų

Prisijungti