LT
EN
RU

 

 

Individualios įmonės likvidavimo tvarka

   Individuali įmonė likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Likvidavimo eiga priklauso nuo individualios įmonės vykdytos veiklos, samdomų darbuotojų turėjimo.
   Individualios įmonės savininkas su asmens tapatybes dokumentu, individualios įmonės pažymėjimu ir antspaudu kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją, kur užpildo prašymą likviduoti individualią įmonę, paskiriant likvidatorių (gali būti pats savininkas).
   Apie tai paskelbiama spaudoje.
   Registrų centre registruojame likviduojamos individualios įmonės teisinį statusą. Per 5 d.d. gauname tai patvirtinantį raštą.
   Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiame individualios įmonės deklaraciją. Iš viso turi būti pateiktos 5 paskutinių metų deklaracijos (jei nebuvo pateiktos anksčiau). Sudaromas likvidavimo laikotarpio pradžios individualios įmonės balansas.
   Jei buvo sudaryta elektroninio deklaravimo sutartis, ją nutraukiame.
   Uždarome individualios įmonės filialus, jeigu jų yra.
   VMI išregistruojame iš  PVM mokėtojų registro, jeigu individuali įmonė buvo PVM mokėtoja.
   VMI išregistruojame kasos aparatus, jeigu turėjome.
   Atleidžiame visus samdomus darbuotojus.
   Atsiskaitome su individualios įmonės kreditoriais, pareiškiame reikalavimus skolininkams (jeigu jų yra).
   Atsiskaitome su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba(„Sodra”), sumokame privalomąjį sveikatos draudimo mokestį už individualios įmonės savininką už atitinkamą laikotarpį, jei įmonė nebuvo sumokėjusi. Sumokame pelno mokestį.
   Atsiskaitome su muitine.
   Uždarome individualios įmonės sąskaitas bankuose.
   Nutraukiame individualios įmonės patalpų nuomos, panaudos sutartis, savininkui perduodamas individualios įmonės turtas.
   Sutvarkome spec.apskaitos dokumentus (SAD) – nepanaudotų anuliavimo ir panaudotų patvirtinimo aktus pristatome VMI.
   Perduodame individualios įmonės dokumentus saugoti archyvui (išduoda pažymą).
   Atlikus visas šias procedūras VMI pateikia formą apie visišką atsiskaitymą JAR tvarkytojui. Individualios įmonės likvidatorius Registrų centre užpildo prašymą, pateikia individualios įmonės pažymėjimą (originalą) ir kitus dokumentus, reikalingus individualios įmonės išregistravimui.
   VĮ Registrų centras išduoda pažymą dėl juridinio asmens išregistravimo.

 

 

Klauskite dėl buhalterinių paslaugų

Prisijungti