LT
EN
RU

 

 

Individualios įmonės steigimas

 

Steigiamo jurid. asmens pavadinimas ir teisinė forma (IĮ):
Buveinės adresas:

(Reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas buveinei: Jjei savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas; jeigu savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus -pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jeigu patalpos yra įkeistos – banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, sutikimas)

Veikla, kurią vykdysite

IĮ savininko duomenys
 
Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas
Asmens kodas/įmonės kodas
Deklaruota gyvenamoji vieta/buveinės adresas

IĮ direktoriaus duomenys (jei bus paskirtas)
Vardas, pavardė
Asmens kodas
Deklaruota gyvenamoji vieta
Planuojamas atlyginimas

Jūsų kontaktai
 
Vardas, pavardė
Telefonas
El. paštas
 

 

 

 

 

Klauskite dėl buhalterinių paslaugų

Prisijungti