LT
EN
RU

 

 

Uždarosios akcinės bendrovės steigimo anketa

 

Steigiamo jurid. asmens pavadinimas ir teisinė forma (UAB, IĮ, VŠĮ):
Buveinės adresas:

(Jei savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas; jeigu savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus -pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jeigu patalpos yra įkeistos – banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, sutikimas)

Veikla, kurią vykdysite

Steigėjų duomenys
 
(Jei steigėjas yra užsienio juridinis asmuo: reikalingas išrašas, patvirtinantis, kad steigėjas įregistruotas užsienio valstybės juridinių asmenų registre;pateikti dokumentai turi būti patvirtinti notariškai ir pažyma Apostille)
 
Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas
Asmens kodas/įmonės kodas
Deklaruota gyvenamoji vieta/buveinės adresas
Akcijų pasidalijimas tarp akcininkų %

Finansiniai duomenys
Įstatinio kapitalo dydis
Nominali akcijų vertė
UAB minimalus įstatinio kapitalo dydis 2896 €, AB minimalus įstatinio kapitalo dydis 43.443 €


Direktoriaus duomenys
Vardas, pavardė
Asmens kodas
Deklaruota gyvenamoji vieta
Planuojamas atlyginimas

Jūsų kontaktai
 
Vardas, pavardė
Telefonas
El. paštas
 

 

 

 

 

Klauskite dėl buhalterinių paslaugų

Prisijungti