LT
EN
RU

 

 

Viešosios įstaigos steigimas

 

Steigiamo jurid. asmens pavadinimas ir teisinė forma (VŠĮ):
Buveinės adresas:

(Reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas buveinei: Jjei savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas; jeigu savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus -pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jeigu patalpos yra įkeistos – banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, sutikimas)

Veikla, kurią vykdysite
Veiklos tikslai
Planuojami valdymo organai direktorius   kolegialus

Dalininkų organai
 
Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas
Asmens kodas/įmonės kodas
Deklaruota gyvenamoji vieta/buveinės adresas

Direktoriaus duomenys
Vardas, pavardė
Asmens kodas
Deklaruota gyvenamoji vieta
Planuojamas atlyginimas

Jūsų kontaktai
 
Vardas, pavardė
Telefonas
El. paštas
 

 

 

 

 

Klauskite dėl buhalterinių paslaugų

Prisijungti